Версія для друку

Верховенство права як основа громадянського суспільства

На базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара в рамках VI читань пам’яті В.М. Корецького проходила Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняного права». Захід присвячений 25-річчю відновлення юридичного факультету ДНУ.

Організатори конференції – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнародна Асоціація істориків України та юридичний факультет ДНУ ім. О. Гончара.

«Сучасний стан українського державотворення вимагає від правознавців всебічного обговорення актуальних проблем вітчизняного права, що зумовлено прагненням нашого суспільства до побудови правової держави європейського зразка, – відзначила декан юридичного факультету ДНУ Ольга Соколенко. – Складні та багатогранні процеси державотворення і правотворення потребують наукового обґрунтування, виявлення основних тенденцій розвитку суспільних відносин, які вимагають досконалого правового регулювання на внутрішньодержавному рівні під беззаперечним впливом міжнародного права».

Конференцію відкрив ректор університету професор Микола Поляков. Він розповів про історію факультету, його підрозділи, досягнення. Зокрема, про те, що заснування юридичного факультету в 1918 році в Дніпропетровську нерозривно пов’язане з іменем видатного вченого-юриста, історика права, одного із академіків-фундаторів Української академії наук Федора Тарановського, який став першим деканом факультету. «Висока професійна майстерність викладачів факультету дозволяє вести підготовку висококваліфікованих фахівців – майбутніх юристів на рівні сучасних вимог ринку праці, що в умовах сьогодення є запорукою успішного працевлаштування. Колектив факультету впевнено й динамічно працює над актуалізацією навчального процесу, застосуванням новітніх підходів та прогресивних технологій у системі вищої освіти. На сучасному етапі керівництво юридичного факультету ДНУ та професорсько-викладацький склад убачає за мету своєї подальшої діяльності навчання й виховання студентства на основі академічних традицій вітчизняного права, формування у молоді активної громадської позиції, патріотизму, поваги до законодавства держави, прагнення до збереження загальнолюдських та національних цінностей».

За 25 років існування факультет став одним із провідних центрів класичної університетської освіти і науки Придніпров’я, виховав понад чотири тисячі правознавців – спеціалістів, магістрів, екстернів. Серед них – урядовці, громадські діячі, вчені, правоохоронці, працівники органів виконавчої та судової влади, приватних підприємств, інших сфер громадського та державного життя. Протягом 2001-2013 рр. співробітниками-випускниками юридичного факультету захищено 13 кандидатських та 4 докторських дисертації. Велика увага приділяється роботі зі студентською молоддю, яка завжди бере активну участь в усіх університетських заходах, у діяльності молодіжних та громадських організацій».

З вітальним словом до учасників конференції звернулися заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Сосков, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Сергєєв, заступник міського голови Олена Лозенко а також перші випускники відновленого юридичного факультету ДНУ (1994 рік випуску).

Перший доповідач Василь Настюк – член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» розповів про «сучасні підходи до визначення сутності та поняття державної безпеки». Вчений акцентував увагу, зокрема, на тому, що українські фахівці-правники повинні працювати на упередження.

Заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету Антон Монаєнко подарував від колективу свого навчального закладу картину в честь ювілею юридичного факультету ДНУ. Його доповідь була присвячена особливостям оскарження окремих актів митних органів та стягнення помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних платежів в судовому порядку.

На пленарному засіданні були представлені, зокрема, й такі доповіді: Тетяна Коломоєць (Запоріжжя) «Європейські стандарти юридичної освіти та пріоритети їх впровадження в Україні в умовах сучасних реформаційних процесів», Василь Стратонов (Херсон) «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: проблеми та перспективи», Петро Пацурківський (Чернівці) «Філософсько-методологічні проблеми співвідношення публічного і державного у праві», Іван Богатирьов «Деякі психологічні аспекти професійної деформації співробітників виправних колоній ДПтС України», Катерина Можаровська (Одеса) «Актуальні питання захисту честі і гідності ділової репутації публічних осіб».

Під час суспільно важливого наукового форуму фахівці-правники обговорювали актуальні питання в рамках таких секцій: «Теорія держави і права», «Історія держави і права», «Конституційне право України», «Адміністративне право. Фінансове та банківське право», «Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право», «Аграрне, екологічне та земельне право», «Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика», «Міжнародне право і порівняльне правознавство».

Тож у рамках конференції відбувся обмін думками між вченими, здобувачами та юристами-практиками про стан правових реформ у світі та в Україні, про вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з найважливішими положеннями міжнародного права.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету