Версія для друку

Завершилася перша частина проекту «Інноваційний університет і лідерство»

17 жовтня 2014 року завершилася перша (тренінгова) частина проекту «Інноваційний університет і лідерство», що реалізується на базі Варшавського університету за підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародного фонду досліджень освітньої політики.

У проекті беруть участь представники Міністерства освіти і науки України та провідних вищих навчальних закладів України (Київського національного університету ім. Т.Шевченко, Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Львівського національного університету ім. І.Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Сумського державного університету, Харківського національного університету ім. В.Каразіна, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.Сковороди, Тернопільського національного економічного університету та інших). Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара представляє декан факультету міжнародної економіки, професор Наталія Вадимівна Стукало.

Під час обговорень професор Єжи Возніцкі закцентував увагу на сучасних викликах, що стоять перед вищими начальними закладами, професор Катажина Халасінська-Мацукова охарактеризувала особливості взаємовідносин вищих навчальних закладів Польщі з профільним Міністерством. Професор Тарас Фініков розкрив передумови та основні положення нового Закону України «Про вищу освіту». Серед інших ключових новацій Закону були відзначені наступні: створення національної системи забезпечення якості вищої освіти (запровадження систем внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості освіти, налагодження діяльності Національної агенції забезпечення якості вищої освіти та незалежних установ); запровадження нового механізму виборів ректорів ВНЗ (спрощення вимог до кандидатів, право всього колективу самостійно обирати ректора, збільшення впливу студентів при голосуванні тощо); обмеження термінів перебування на посадах та їх суміщення (ректори та декани не можуть перебувати більше ніж два терміни по п’ять років; особа у ВНЗ не може займати дві та більше посади); розширення фінансової автономії ВНЗ; зміна системи ступенів вищої освіти та надання права ВНЗ остаточно присуджувати наукові степені; посилення контролю за якістю дисертаційних робіт (зокрема, боротьба з академічним плагіатом); зменшення навантаження а викладачів і студентів; чверть дисциплін навчального плану студенти обиратимуть самостійно; забезпечення академічної мобільності; прозорий механізм розміщення місць державного замовлення тощо.

В продовження розгляду положень нового Закону України «Про вищу освіту» провідні польські експерти та управлінці в галузі освіти провели низку занять з учасниками проекту. Зокрема, були розглянуті питання організації вищого навчального закладу (доктор Адам Нєвядомскі), наукової політики в Європі та світі (доктор Войчєх Сова), питання фінансування наукових досліджень, формулювання стратегії розвитку вищого навчального закладу (професор Анна Гіза-Полещук), організації системи навчання (доктор Анна Роснер), неетичної поведінки у вищому навчальному закладі, впровадження інструментів і процедур запобігання неетичній поведінці (професор Ізабела Вагнер-Сафре), інформаційних систем управління ВНЗ (доктор Яніна Мінцер-Дашкевич), підсумково-оцінювальної місії з метою розвитку (професор Лешек Корпоровіч), проякісних досліджень студентів і випускників (доктор Йоанна Конєчна-Саламатін, доктор Міколай Ясіньські), фінансової адміністрації ВНЗ (квестор Єва Міклашевіч, канцлер Артур Хелестовскі).

Наступним етапом реалізації проекту «Інноваційний університет та лідерство» стане формулювання учасниками проектних ідей з метою розробки рекомендацій та нормативних документів щодо ефективної імплементації положень нового Закону України «Про вищу освіту» за безпосередніх консультацій з польськими колегами і експертами у галузі вищої освіти. Так, проектна ідея проф. Н.В. Стукало полягатиме в розробці пропозицій до нормативно-правового забезпечення розвитку он-лайн освіти в Україні, а також впровадження онлайн курсів у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Декан факультету міжнародної економіки
ДНУ імені О.Гончара
професор Н.В. Стукало