Версія для друку

Іноземні студенти ДНУ стали фахівцями з менеджменту навчального закладу

У Центрі післядипломної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відбувся публічний захист дипломних робіт слухачів спеціальності «Управління навчальним закладом» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

Дніпропетровський національний університет серед інших випускників представляли студенти з Китайської Народної Республіки: Лі Чун, Лінь Цян, Ван Женьцзє, Лян Мінчже та Ма Жуйцзюнь. Оцінювала захист Державна екзаменаційна комісія під головуванням завідувача кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України, доктора економічних наук, професора Петруні Ю.Є. Вітаючи молодих спеціалістів, член комісії та завідувач кафедри маркетингу ДНУ, доктор економічних наук, професор Світлана Юріївна Хамініч зазначила: «Дуже приємно, що у нашому університеті є така спеціальність, як «Управління навчальним закладом», яка дозволяє випускникам оволодіти багатьма інноваційними методами, а значить, успішно інтегруватися на ринку освітніх послуг. Адже впродовж усього навчання ми намагалися передати нашим слухачам такий рівень знань, якого заслуговує кожна сучасна особистість. Як відомо, освіта – це один із показників якості життя, тому ми дуже сподіваємося, що наші випускники в майбутньому постійно підвищуватимуть рівень свого життя».

Справді, коло питань, які магістри обрали для свого наукового дослідження, стосувалися актуальних проблем у сфері сучасної освіти. Молоді спеціалісти, насамперед, аналізували маркетинг освіти у якості інструмента забезпечення конкурентоспроможності вищого навчального закладу, а також давали власні рекомендації стосовно удосконалення якості освіти на засадах формування творчого потенціалу викладача та впровадження інноваційних технологій.

Так, студенти ДНУ у своїх дипломних проектах вивчали розвиток ринку освітніх послуг в умовах глобалізації світового економічного простору, торкалися питань економічної культури в системі управління вищим навчальним закладом, на прикладі Китайської Народної Республіки розглядали сучасні методи діагностики в освітньому менеджменті, а також презентували порівняльну характеристику освітніх систем наших країн.

Зазначимо, що пройти підготовку за фахом «Управління навчальним закладом» у Центрі післядипломної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара можуть особи, які мають повну вищу освіту за будь-якою спеціальністю та досвід роботи за відповідним напрямком діяльності. Термін навчання за денною формою складає один рік. Загалом, за роки існування Центру вже підготовлено понад 100 магістрів за спеціальностями «Педагогіка вищої школи» та «Управління вищим навчальним закладом».

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету