Версія для друку

Спільні інтереси освіти і бізнесу

На базі ДНУ пройшов круглий стіл «Бізнес та освіта: співпадання інтересів» за участі науковців ДНУ, керівництва Дніпропетровської міської ради та керівників підприємств малого та середнього бізнесу міста.

Фахівці університету презентували пропозиції для бізнесу: від інноваційних проектів з теплозбереження до співпраці у підготовці фахівців. Ректор ДНУ професор Микола Поляков наголосив: «Ми вважаємо проведення таких заходів надзвичайно важливими, оскільки вони демонструють політику держави щодо її пріоритетного високотехнологічного розвитку. Ми розуміємо, що модернізацію економіки країни неможливо здійснити без створення сприятливого інноваційного клімату і механізмів трансферу знань. Побудова партнерської мережі науки, освіти та бізнесу надасть можливість розв’язати ці завдання. Сьогодні впровадження наукових досліджень у виробництво – один з основних напрямків діяльності ДНУ. Наведу лише кілька прикладів. Минулого року було укладено договір з міжнародною корпорацією «Нова енергія України» зі створення електроракетного двигуна, загальна сума інвестицій за яким сягає одного мільйону гривень. Користуються попитом у підприємців біологічні препарати, розроблені університетськими мікробіологами. Унікальні рецептури, високо оцінені фахівцями, пропонують підприємствам харчової промисловості наші фахівці кафедри харчових технологій. Всього більше сотні інноваційних пропозицій ми сьогодні готові запропонувати для різних галузей виробництва і сфер бізнесу», - наголосив Микола Поляков.

Міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко наголосив, що в сучасних умовах місцевим виробникам необхідно переорієнтовуватися на європейський і внутрішній ринки. «Сьогоднішній захід присвячений пошуку шляхів використання наукового потенціалу університетів, нових розробок і знань студентів для оперативного реагування на ринкові зміни. Ми вдячні бізнес-структурам, які підготували свої пропозиції з диверсифікації ризиків та використання потенціалу нашого регіону: від туризму до різних галузей виробництва. Патріотизм населення, який сьогодні помітно зріс і в туристичному напрямку, і в споживанні товарів місцевих виробників, також має враховуватися підприємцями».

Завідувач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, професор Наталя Стукало окреслила сучасні підходи до фахової підготовки економістів-міжнародників та управлінців, формування актуальних вмінь і навичок, конкурентних переваг економістів-міжнародників та управлінців, що випускаються кафедрами факультету міжнародної економіки ДНУ. Вона запропонувала перспективну модель тристоронньої співпраці між університетом, владою та бізнесом з метою підготовки кадрів, а також пропозиції щодо підвищення кваліфікаційного рівня фахівців з актуальних напрямків ведення бізнесу.

Керівник науково-дослідної лабораторії «Інноваційний консалтинг», завідувач кафедри менеджменту та туризму ДНУ, професор Наталя Мешко у своєму виступі сформулювала основні напрями підготовки студентів у галузі новітніх технологій в екскурсійному менеджменті (розробка нових екскурсійних маршрутів). У цьому контексті була запропонована співпраця з обласними та міськими виконавчими органами влади та суб’єктами туристичного бізнесу у розробці та виконанні Перспективної програми розвитку туризму в Дніпропетровській області (розвиток зеленого (екологічного) туризму). Завідувач кафедри фізичної і економічної географії ДНУ, професор Любов Зеленська ознайомила присутніх з науковими розробками, як підвищити туристичний імідж Дніпропетровська.

Директор науково-дослідного інституту енергетики ДНУ, кандидат технічних наук Лілія Накашидзе представила доповідь «Енергоактині загородження з використанням альтернативних джерел енергії як елемент ефективної системи енергозабезпечення».

Представник економічного факультету ДНУ Наталя Скрипник у доповіді «Фактори та передумови ефективної співпраці бізнесу, науки та освіти» обґрунтувала необхідність застосування величезного наукового та освітнього потенціалу ДНУ імені Олеся Гончара в процесі співробітництва з суб’єктами підприємницької діяльності з метою трансферу наукових здобутків представників відомих наукових шкіл. Були визначені пріоритети побудови партнерської мережі науки, освіти та бізнесу, що надасть можливість розв’язати спільні завдання розвитку сучасного середовища ефективної економічної діяльності в Україні.

Науковий керівник НДЛ нових матеріалів і перспективних технологій, професор Анатолій Санін надав пропозиції на тему «Удосконалення матеріалів у металургійній та машинобудівній промисловості»; завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, професор Олексій Січевий – «Рішення екологічних проблем підприємств»; доцент кафедри харчових технологій Марина Луценко – «Використання потенціалу кафедри харчових технологій для потреб м. Дніпропетровська та області»; заступник директора центру післядипломної освіти, професор Анатолій Антоненко – «Пропозиції та можливості підвищення кваліфікації працівників бізнесу на базі ДНУ».

Представники бізнесу та громадських організацій зацікавилися пропозиціями. Так, депутат міської ради, голова Дніпропетровської міської організації роботодавців Олександр Галаган розповів про підсумки проведення конкурсу серед студентської молоді, голова місцевої галузевої ради підприємців з питань туризму Раїса Пантелеймонова – про те, яких спеціалістів потребує сучасна туристична галузь, начальник відділу медіа-супроводження інформаційно-комунікаційного управління Міндоходів у Дніпропетровській області Манушак Осипова – про сучасні вимоги до майбутніх працівників у податковій сфері та журналістиці, директор юридичної компанії «Есканте» Юлія Сегеда – про потреби та вимоги ринку праці до фахівців з надання юридичних послуг, керівник консалтингової компанії «Бізнес Тайм» Світлана Бережна – про застосування сучасних методів тестування студентів в аспекті профорієнтації, голова правління Європейської науково-виробничої корпорації «НІАКолор» Микола Дзоз – про сучасні вимоги з підготовки кадрів для потреб виробничих підприємств.

Також бізнесменам була запропонована анкета з питаннями, зокрема, про надання пріоритетів у виборі галузей підготовки фахівців, які напрямки підготовки магістрів найбільше цікавлять того чи іншого учасника заходу, які напрямки науково-технічних розробок ДНУ найцікавіші, чи готові представники бізнесу до співпраці за схемою «місце практики – спеціальна тема диплому – працевлаштування», про готовність проводити конкурси для відбору талановитої молоді за бажаними для працедавців напрямками. Результати опитування будуть узагальнені й використані у подальшій роботі університету.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету