Версія для друку

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління»

Студенти кафедри маркетингу економічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара взяли участь у I Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління».

Конференція пройшла у стінах Київського національного університету технологій та дизайну на базі кафедри маркетингу. У ній взяли участь студенти кафедри маркетингу економічного факультету ДНУ ім. О. Гончара під керівництвом завідувача кафедри маркетингу, доктора економічних наук, професора С.Ю. Хамініч та старшого викладача В.М. Заріцької.

У доповідях молодих вчених та студентів – учасників конференції – висвітлювалися такі актуальні проблеми маркетингового управління, як проведення стратегічних сесій, використання маркетингових досліджень, застосування новітніх глобальних інформаційних інструментів та інформаційно-комунікаційних технологій, роль брендингу та ребредингу в діяльності компаній, прикладні методи психологічного впливу, використання нейромаркетингу та нейролінгвістичного програмування, вплив соціальної реклами на молодь та багато інших. В.М. Заріцька виступила з доповіддю: “Головні тенденції розвитку сучасної реклами”, в якій було доведено, що інтернет-маркетинг останнім часом набуває все більшого розповсюдження в сучасному світі.

Учасники конференції зробили наголос на необхідності розвитку таких сучасних форм маркетингу, як соціальний, політичний, екологічний маркетинг, етномаркетинг, маркетинг територій, Інтернет-маркетинг. Важливим напрямом розвитку маркетингового управління визнано також підвищення професійної компетенції маркетологів, зокрема, шляхом набуття майбутніми фахівцями досвіду практичної маркетингової діяльності в період навчання через участь у реальних дослідженнях, у діяльності студентських маркетингових гуртків, у роботі наукових конференцій молодих учених та студентів.

Кафедра маркетингу ДНУ ім.О.Гончара