Версія для друку

Сучасні біотехнології – інноваційний розвиток ХХІ століття

У 2013 році Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара відкриває новий напрям підготовки – «Біотехнологія». Для вступу на цей напрям абітурієнти мають подати до Приймальної комісії ДНУ сертифікати ЗНО з української мови і літератури, хімії, біології чи математики.

Біотехнологія – це сучасна, інноваційна галузь науки та виробництва, яка використовує живі організми – віруси, бактерії, гриби, рослини, тварини, їх молекулярно-генетичні та біохімічні процеси для отримання цільових продуктів. Відмінною рисою навчання у ДНУ є те, що тут розвиваються сучасні напрями біотехнології – молекулярна та нанобіотехнологія, які здатні суттєво прискорити розвиток економіки держави, забезпечити виробництво якісних харчових продуктів, ліків, сільськогосподарської продукції, відновлюваних джерел енергії, вирішити життєво важливі проблеми ранньої діагностики хвороб та їх лікування на сучасному рівні, значно підвищити рівень охорони довкілля.

Навчання біотехнологів проводитиметься на базі кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології факультету біології, екології та медицини ДНУ із залученням фахівців математичного, фізичного, фізико-технічного та хімічного факультетів. Від часів заснування у 1970 році тут проводяться масштабні дослідження у галузі мікробної біотехнології. Наукові розробки кафедри широко відомі в Україні та за її межами, вони захищені 4 патентами США, Франції, Канади та Великобританії та більш ніж 40 авторськими свідоцтвами та патентами СРСР та України. Результати наукових досліджень кафедри впроваджено у цілий ряд галузей народного господарства. А географія успішної роботи випускників кафедри, крім України та країн колишнього СРСР, включає також низку країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки та Африки.

Важливою особливістю підготовки фахівців з біотехнології буде поєднання біологічної освіти з інженерною підготовкою: викладання теоретичних базових курсів поєднуватиметься з виробничою практикою на базі провідних біотехнологічних підприємств та наукових установ.

Підготовка фахівців включатиме ряд фундаментальних (загальна біотехнологія, загальна мікробіологія та вірусологія, молекулярна біотехнологія, промислова мікробіологія тощо.) і професійно-орієнтованих (автоматизація та управління біотехнологічних виробництв, устаткування та проектування біотехнологічних виробництв, інженерна та комп’ютерна графіка, економіка та організація біотехнологічних виробництв та ін.) дисциплін, що дозволять випускникам-біотехнологам бути більш конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Випускники-бакалаври отримають право вступу на п’ятий курс для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» або «спеціаліст» за спеціальностями: «Молекулярна біотехнологія», «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Агробіотехнологія», «Екологічна біотехнологія та біоенергетика». Це дасть право зайняти посади «науковий співробітник», «інженер-дослідник», «викладач вищого навчального закладу» та інші.

Сучасний рівень знань та якісна практична підготовка дозволять випускникам отримувати престижні робочі місця та займати керівні посади. Випускники-біотехнологи зможуть працювати у перспективних напрямах науки, «високих технологій» та галузях сучасного виробництва. А саме: науково-дослідних академічних і галузевих інститутах та біотехнологічних компаніях України, ближнього та дальнього зарубіжжя; в аналітичних лабораторіях закладів медицини та ветеринарії, системи контрольних лабораторій Держстандарту та санітарно-епідеміологічного контролю; на підприємствах харчової промисловості; у фармації, секторі агропромислового виробництва біологічно-активних речовин; сфері гірничо-видобувної, нафтопереробної та хімічної промисловості; біоенергетиці та галузі охорони навколишнього середовища тощо.

Кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
факультету біології, екології та медицини ДНУ