Версія для друку

Виступ першого заступника Міністра Є. М. Суліми на Міжнародному науково-практичному форумі «Наука і бізнес – основа розвитку економіки»

Шановні учасники Форуму!

Галузі вищої освіти та науки перебувають у центрі уваги керівництва нашої держави. Саме тому, Програма економічних реформ Президента України В. Ф. Януковича, визначає пріоритетні напрями реформування системи вищої школи і науки в Україні.

Якість вищої освіти безпосередньо пов’язана з питанням забезпечення належного рівня наукових досліджень в університетах, приведення їх у відповідність до світових стандартів наукового та науково-методичного забезпечення. Університет є лише тоді університетом, коли в ньому проводять фундаментальні, прикладні наукові дослідження і готують на цьому ґрунті кадри вищої кваліфікації.

І тому робота Міністерства сьогодні спрямована на розвиток науки в університетах шляхом встановлення тісної та плідної кооперації вузівської науки і бізнесу, тобто комерціалізації.

З цією метою Урядом схвалено, розроблену за участю Міністерства, нову редакцію Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», яку 2 жовтня 2012 року прийнято Верховною Радою України.

Його реалізація дозволить підвищити ефективність використання науково-технічного потенціалу України в цілому та її провідних вищих навчальних закладів.

Також на виконання Програми економічних реформ Президента України Міністерством розроблено та внесено на розгляд Уряду нову редакцію Закону України «Про інноваційну діяльність».

29 серпня 2012 року Урядом прийнято рішення про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Згідно із цим рішенням колективам молодих учених надаватимуться гранти у розмірі близько 1 млн. гривень на проведення наукових досліджень. Крім того, передбачена можливість використання гранту на придбання обладнання.

Однією із важливих проблем в питанні комерціалізації розробок є неналаштованість української науки на отримання прикладного кінцевого результату.

Разом з тим, світова практика розвинених країн свідчить, що основою стрімкого інноваційного розвитку їхніх економік є, в першу чергу, спрямованість усього наукового процесу і миттєве реагування науки на нові потреби ринку та їх ефективне задоволення.

Розуміючи це, протягом останніх двох років Міністерство здійснює заходи щодо переорієнтації тематик наукових досліджень і розробок, виконання яких здійснюється вищими навчальними закладами, зокрема на:

1) формування тематики наукових досліджень і розробок відповідно до профілю вищого навчального закладу;

2) забезпечення співвідношення фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, а саме:

30 на 70 – для технічних, технологічних та політехнічних університетів;

60 на 40 – для класичних, педагогічних, економічних, юридичних та художніх університетів.

І як показують цифри, вже у 2012 році відсоток наукових проектів на проведення прикладних досліджень і розробок порівняно з 2011 роком збільшився на 17 відсотків і становить 63 відсотки. Це відповідає світовим тенденціям розвитку науки.

3) запровадження комплексних міжвузівських проектів для об’єднання зусиль наукових шкіл вищих навчальних закладів та наукових установ, їх матеріально-технічних ресурсів.

Так, у 2012 році на конкурс університетами подано 80 комплексних проектів на загальну суму 83 млн. гривень.

Крім того, Міністерством здійснюється переорієнтація проектів на найбільш сучасні пріоритетні напрями, такі як енергетика, енергозбереження, інформаційні та біотехнології.

Чудовим підтвердженням того, що університетська наука є міцною та ефективною – це участь інвестиційного проекту «Автономний біоенергетичний центр для вироблення електричної та теплової енергії, а також органічних добрив з відходів сільгосппідприємств потужністю 1000 кВт», виконавцем якого є Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», у Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі «Ялтинські ділові зустрічі», що проходив 27 – 30 вересня цього року.

З метою інтенсифікації процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках Міністерством розпочата робота щодо створення ефективної мережі наукових парків в державі.

Сьогодні утворено 7 наукових парків на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного авіаційного університету та Київського національного економічного університету.

Разом з цим, відчувається тенденція за якої кожен університет намагається утворити «під себе» науковий парк.

У свій час, така практика призвела до занепаду технологічних парків.

Тому, щоб не повторити цей шлях, Міністерство рекомендує університетам об’єднувати свої зусилля виходячи із наукових шкіл, матеріально-технічного потенціалу, доповнюючи один одного.

З метою удосконалення організації наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах, забезпечення доступу до ознайомлення з їх тематикою наукових досліджень і розробок, інформування про наукові результати зацікавлених у їх використанні партнерів, інвесторів, бізнесових структур МОНмолодьспорту вперше у 2012 році запровадило єдину інформаційну систему «Наука в університетах».

Міністерство планує забезпечити підготовку усіх документів, які супроводжують організацію наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах, зокрема фінансових, звітних, конкурсний відбір наукових проектів тощо. Це дозволить економити кошти університетів на відрядження до Міністерства, забезпечить більш якісну підготовку та перевірку відповідних документів, і що не менш важливо, ми практично позбудемось технічної роботи.

В цьому році цей процес Міністерство разом з вами розпочало з проведення конкурсного відбору наукових проектів, а саме здійснення експертизи наукових проектів в системі. Не зважаючи на те, що система знаходиться в початковій стадії розроблення та експлуатації, можна з впевненістю сказати, що вона виправдала наші очікування. Це можуть підтвердити присутні в залі – голови секцій, експерти.

На сьогодні на офіційному сайті Міністерства забезпечено доступ до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах», що дозволяє представникам бізнесових кіл ознайомитись з усіма проектами вищих навчальних закладів та наукових установ.

Вища школа

Назріла нагальна потреба у модернізації освітньої галузі. З цією метою Міністерство спрямувало свою роботу на перспективний розвиток всієї освітньої системи.

Одним з важливих кроків на цьому шляху є впорядкування мережі вищих навчальних закладів і утворення потужних регіональних університетських центрів.

Не секрет, що на теренах пострадянського простору, в багатьох країнах СНД протягом останніх 15-20 років мала місце тенденція до збільшення кількості вищих навчальних закладів, створення приватних університетів. Не винятком була і Україна. Вищі навчальні заклади стали малочисельними навіть при збільшенні кількості спеціальностей. Почала втрачатись їх профільність, вони стали більше готувати кадри з популярних спеціальностей – економічних, правознавчих, туристичних тощо. У результаті, такі малочисельні навчальні заклади стали неспроможними здійснювати якісно навчальний процес та забезпечувати ефективний розвиток наукових досліджень. Вони стали економічно затратними.

На сьогодні у нас налічується 841 вищий навчальний заклад (технікуми, училища, коледжі, інститути, академії, університети). Якщо орієнтуватися на європейський досвід, то це невиправдано багато.

Тому, з метою приведення мережі вищих навчальних закладів до європейських норм, усунення дублювання підготовки фахівців за окремими напрямами та спеціальностями впродовж 2010 – 2012 років утворено 9 регіональних університетських центрів на базі 22 вищих навчальних закладів.

Найбільш ефективним проектом серед інших, на нашу думку, було створення Криворізького державного університету, до складу якого увійшли 2 університети, 2 науково-дослідних інститути та 2 структурних підрозділи інших вищих навчальних закладів.

Якщо проаналізувати, то мережа державних і комунальних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, орієнтовно, у нас могла б зменшитися з 238 до 100 університетів.

За останні роки нами реалізовано низку послідовних заходів, що забезпечують рівний доступ громадян до вищої освіти. Удосконалено систему конкурсного відбору до університетів найбільш здібної молоді на основі зовнішнього незалежного оцінювання, що запроваджене, починаючи з 2008 року. Але найважливішою новацією стала робота у цьому році всіх вищих навчальних закладів незалежно від рівня акредитації та форми власності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, що забезпечило прозорість вступної кампанії, оперативність отримання даних про перебіг прийому заяв та унеможливило будь-які зловживання. По суті, ця електронна база супроводжує кожного абітурієнта від подачі заяви на тестування до зарахування на навчання до університету.

Всього до Єдиної державної бази підключено 1078 вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів. За числом поданих заяв цьогорічна вступна кампанія є рекордною за всі роки незалежності України.

До речі, у 2012 році абітурієнти виявили бажання скласти понад 1 млн. 178 тис. тестів, що більше на 200 тис. тестів (на 20,6 відсотків), ніж у минулому році. Найвищі показники зростання зафіксовано з природничо-математичних дисциплін, що можна пояснити більшою їх актуалізацією для вступників, зокрема завдяки визначеному фіксованому переліку сертифікатів зовнішнього оцінювання.

Всього у 2012 році на програму молодшого спеціаліста у цій системі було зареєстровано 315,8 тис. заяв, на програму бакалавра 131,9 тис. заяв, на програму спеціаліста 275,9 тис. заяв, на програму магістра 12,7 тис. заяв. Всього ж за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями у системі було зареєстровано майже 2 млн. 40 тис. вступників.

У 2012 році суттєво збільшено обсяг прийому, у порівнянні з 2011 роком за такими напрямами: “електроніка” - майже на 33%, “енергетика та енергетичне машинобудування” - 14,5%, “радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок” - майже 25%, “металургія та матеріалознавство” - на 64%, “машинобудування та металообробка” - майже 28%, “хімічні технології та інженерія” – 46%, “авіаційна та ракетно-космічна  техніка” - 43,5%, “транспорт і транспортна інфраструктура” – 32%.

Враховуючи результати вступу 2012 року Міністерством вже підготовлено удосконалену версію Умов прийому у 2013 році, яка найближчим часом буде зареєстрована в Міністерстві юстиції.

Актуальною проблемою є вдосконалення процедури формування, розміщення та зміна принципів фінансування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових, науково – педагогічних і робітничих кадрів відповідно до потреб економіки на основі прогнозу потреб ринку праці у фахівцях з вищою освітою та кваліфікованих робітниках у розрізі напрямів (спеціальностей), галузей наук, професій та форм навчання.

З цією метою Міністерством розроблено проект Концепції формування, розміщення та персоніфікації державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

Концепція передбачає, що державні замовники – центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать професійно-технічні та вищі навчальні заклади, розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових, науково–педагогічних і робітничих кадрів на принципах змагальності (рейтинговості) та профільності навчальних закладів з урахуванням регіональних особливостей ринку праці шляхом конкурсного відбору, що здійснюється створеними при них конкурсними комісіями, у порядку та на підставі критеріїв, що розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

Вперше передбачено, що особа, яка навчається, зарахована на навчання до вищого навчального закладу за відповідним напрямом (спеціальністю), в рахунок державного замовлення, протягом всього терміну навчання на підставі рейтингу навчальних досягнень, що складається вищим навчальним закладом за результатами кожного семестрового контролю, має право на отримання гранту для оплати власних витрат, пов’язаних з навчанням, та на побутові потреби, у тому числі на проживання, проходження практик, короткотермінових курсів  тощо.

У разі успішного навчання за певними критеріями, кошти гранта, отримані особою, яка навчається, не повертаються.

У разі неуспішного навчання виплата коштів гранта, призупиняється, але особі надається право на отримання позики для продовження навчання, яка після закінчення навчального закладу повертається.

Розроблено і нову методику розрахунків вартості підготовки фахівців з урахуванням особливостей фінансових витрат за окремими групами галузей знань.

Практично у всіх вищих навчальних закладах створено Центри сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів.

Одним із ключових завдань системи вищої освіти є забезпечення максимально можливої відповідності змісту освіти тим вимогам, які висуваються майбутньою професією випускника вищого навчального закладу. Саме тому, значну увагу ми приділяємо формуванню нового покоління державних стандартів вищої освіти, що дасть можливість сформувати нову систему діагностичних засобів із переходом від оцінки знань випускника вищого навчального закладу до оцінки його компетенцій та визначення рівня компетентності в цілому.

Наразі реалізується пілотний проект освітніх стандартів з ряду напрямів та спеціальностей вищої та професійно-технічної освіти в рамках спільного проекту Міністерства, групи «Систем Кепітал Менеджмент» і Конфедерації роботодавців.

Рішенням Уряду затверджено новий Порядок розроблення, затвердження та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти,

За останні два роки для вирішення спільних завдань, які б відповідали сучасному рівню співпраці вищої освіти та роботодавців, Міністерством реалізовано низку важливих заходів. Зокрема, за участю представників роботодавців розроблено і затверджено Урядом Національну рамку кваліфікацій, яка забезпечує ефективний взаємозв’язок між сферою освіти та ринком праці, наступність між рівнями освіти, реалізацію стратегії навчання впродовж життя.

Ми розуміємо, що це свого роду «дорожня карта», відповідно до якої у подальшому нам необхідно за участю роботодавців розробити галузеві рамки кваліфікацій з відповідним змістовним наповненням, провести спільну роботу з упорядкування Переліків напрямів і спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців, Національного класифікатора професій, Класифікатора видів економічної діяльності тощо.

Одним з головних пріоритетів держаної політики України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток суспільство, в якому, зокрема, інформаційні технології мають бути інструментом соціального розвитку країни. Саме інформаційні технології повинні бути тим локомотивом, який забезпечить економічну стабільність держави.

Об’єктивним підґрунтям такої тези є незаперечний факт постійного росту обсягів ринку інформаційно-комунікаційних технологій, перспективи якого у 2012 році, за обережними оцінками, становлять 3-3,5 млрд. доларів. Динаміка такого росту становить до 40 відсотків на рік, що виводить Україну на друге місце в світі, за темпами розвитку цього ринку.

Очевидно, що за цих умов, особливо важливим питанням є стан освіти у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Хотів би підкреслити, що системна робота Уряду та Міністерства знайшла відображення у новому переліку спеціальностей спеціаліста і магістра. В цьому переліку спеціальності сфери інформаційно-комунікаційних технологій гармонізовано з міжнародними рекомендаціями Computing Curricula, прийнятими європейською та американською науковою спільнотами щодо якісної підготовки ІТ-фахівців. Розроблені та затверджені протягом 2010-2011 років галузеві стандарти вищої освіти відповідають міжнародним рекомендаціям та навчальним програмам провідних університетів світу.

За ініціативою Прем’єр-міністра України – міністра соціальної політики С. Л. Тігіпка до цієї роботи були залучені провідні ІТ компанії України.

Результатом такої співпраці став, затверджений урядовим рішенням, План заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року.

Крім цього, на виконання доручення Уряду збільшено обсяги державного замовлення за напрямами: “Інформатика”, “Системний аналіз”, “Комп’ютерні науки”, “Програмна інженерія”, Комп’ютерна інженерія”, “Системна інженерія”, “Автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані технології”, “Мікро- та наноелектроніка”, “Телекомунікації”, “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”, “Системи технічного захисту інформації”, “Управління інформаційною безпекою”. Таким чином, у 2012 році було збільшено обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за кошти державного бюджету за напрямами підготовки для ІТ-галузі у порівнянні з 2011 роком на 2609 місць, відповідно з 10671 місця до 13280 місць (на 23,4 відсотка).

Підготовлено до реалізації заходи щодо підвищення стипендії студентам, які навчаються за цими напрями підготовки.

Також, ми вивчаємо питання щодо оптимізації співвідношення кількості студентів на одну посаду викладача для пріоритетних напрям підготовки

За ініціативи та під патронатом Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова розпочато модернізацію освіти у сфері телекомунікацій. На сьогодні розроблено проект урядового рішення, яке має привести перелік спеціальностей освіти у цій сфері до вимог сьогодення.

Окремо хотів би зупинитися на проблемі забезпечення якості підготовки вчителя. Адже, прогрес людства постійно набирає все більшої динаміки, що змушує людину не тільки адаптуватись до нових умов життя, а й брати безпосередньо участь у творенні прогресивних змін. Тому, постає завдання формувати у системі освіти і поза нею людину, здатну успішно діяти в умовах постійних змін, приймати змінність не як неприємну тимчасову особливість життя, а як сутнісну характеристику власної життєдіяльності. Йдеться, по суті, про людину з інноваційним типом мислення, культури і поведінки. Особливе місце тут належить вчителю. Створене вчителем є найгуманнішим, бо пов’язане з формуванням особистості, громадянина. Є хороший вчитель, є надійне майбутнє у держави, суспільства – істина, що визнана часом.

Мабуть, це і спонукало нас на створення нової Концепції неперервної педагогічної освіти. В основу нової Концепції покладено такі два основні завдання: приведення змісту підготовки вчителів до нової школи та адаптація до європейського освітнього простору.

Особливу увагу в Концепції приділено змістовому наповненню педагогічної освіти, що є основою підготовки педагогічного працівника і передбачає забезпечення достатнього рівня академічної та професійної (психолого-педагогічної, методичної, практичної) підготовки.

За ініціативи Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова вперше запроваджено бюджетну програму з навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних закордонних вищих навчальних закладах.

Участь в конкурсі приймають студенти, які мають високі результати навчання та досягнення у студентській науково-дослідній роботі і володіють на необхідному рівні іноземною мовою.

Також в конкурсі приймають участь аспіранти, викладачі та науковці, які активно займаються науково-дослідницькою роботою, мають наукові статті, опубліковані в зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, беруть участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових конференціях і володіють на необхідному рівні іноземною мовою.

У 2012 році на навчання або стажування в провідні вищі навчальні заклади за кордон направлено 353 особи, з них: 180 студентів, 73 аспіранта та 100 науково-педагогічних працівника.

Крім цього, з початку 2012 року в Україні працює Українсько-Американської робоча група Програми імені Фулбрайта, до складу якої входять представники МОНмолодьспорту та Посольства США в Україні. Вирішуються нагальні питання поглиблення співпраці у сфері академічних обмінів, зокрема, щодо реалізації у 2012 році спільного пілотного Проекту з направлення на навчання за магістерськими програмами у провідні вищі навчальні заклади Сполучених Штатів Америки українських студентів за такими пріоритетними напрямами освіти і науки, як нанотехнології, енергозберігаючі технології та нетрадиційні і відновлювані джерела енергії, авіаційна та ракетно-космічна техніка.

Згідно з дорученням Президента України, Міністерством у 2012 році реалізовано завдання впровадження Національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України, як інструменту моніторингу якості освіти і освітніх послуг, які надаються вищими навчальними закладами України. У той же час запровадження такого інструменту може стати і джерелом для отримання імпульсів у співпраці освітньої галузі з ринком праці.

Слід підкреслити, що Національна система рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів орієнтуватиме абітурієнта до мотивованого вибору університету, стимулюватиме університети до розвитку, підтримання активної дослідницької та освітньої діяльності, а Міністерство – до ефективного нормативного забезпечення вищої школи, інформування вищих навчальних закладів, студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін про процеси, що відбуваються у вищій освіті.

Запровадження рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів стане джерелом та засобом допомоги університетам, академіям, інститутам тощо у створенні своєї власної культури забезпечення якості вищої освіти, та конкурентоспроможності випускників, а також, участі вищих навчальних закладів у міжнародних рейтингах університетів.

Принагідно зауважу, що три українські університети увійшли до міжнародного рейтингу університетів світу QS World University Rankings.

Щодо соціальної підтримки учасників навчального процесу у вищій школі.

Хотів би підкреслити, що Урядом здійснюються поступові кроки щодо підвищення оплати праці працівників галузі освіти. Згідно з відповідною постановою Кабінету Міністрів України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» протягом року таке підвищення планується здійснити 6 разів.

Студенти, почали отримувати академічні стипендії, збільшені у порівнянні з 2008 роком, на 37,7%. Стипендії для відмінників зросли майже на 34%, а соціальні – на 51,7%.

Підсумовуючи свій виступ хочу зазначити, що всі ми впевнені, що і надалі вітчизняний інтелектуальний потенціал працюватиме як рушійна сила прогресу країни, підтримуючи її високий освітянський і науковий імідж.

Це підтверджують майже півтисячі наукових розробок представлені сьогодні на Форумі провідними університетами України.

Дякую за увагу!

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету