Версія для друку

Презентуємо освітню програму Функціональні та інтелектуальні матеріали

На базі кафедри експериментальної фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара здійснюється підготовка магістрів за ОПП Функціональні та інтелектуальні матеріали, спеціальність 104 Фізика та астрономія. Освітня програма спрямована на поглиблене вивчення функціональних та інтелектуальних (або розумних) матеріалів, які широко застосовуються в сучасній електроніці в якості активних середовищ у перетворювачах, сенсорах, активаторах. Як правило, такі матеріали використовують для перетворення одного виду енергії в інший, і головною вимогою до них є висока чутливість до впливу зовнішніх полів (механічних, електричних, магнітних, теплових тощо).

Підготовка в рамках Програм двох дипломів здійснюється з партнерськими університетами Польщі та Німеччини. Частину навчання студенти проходять в ДНУ, частину – в партнерських університетах. По завершенні навчання випускники отримують магістерські дипломи ДНУ і партнерського університету.

У Педуніверситеті м. Краків (Польща) студенти навчаються на стаціонарному відділенні математично-фізично-технічного факультету.

Також факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем ДНУ співпрацює за програмою міжнародної академічної мобільності ERASMUS+ з факультетом математики та природничих наук Університету Кобленц-Ландау (Німеччина)

У ДНУ підготовка здійснюється за ОПП Функціональні та інтелектуальні матеріали спеціальності 104 Фізика та астрономія, випусковими є кафедра експериментальної фізики та кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів.

Мова викладання в університетах-партнерах – обов’язкова для відповідного університету або англійська. Перелік курсів та загальний навчальний план можна переглянути на сайтах партнерських університетів.

Студенти виїжджають із вітчизняного університету до партнерського згідно з навчальним планом. Передбачена можливість і дистанційного викладання дисциплін співробітниками партнерських університетів із залученням Інтернет-технологій.

Студенти групи КХ-17-м після урочистого вручення дипломів партнерського університету, 2018 р.

Що отримає студент?

– Лекції та майстер-класи провідних професорів партнерських університетів.

– Безкоштовне навчання у партнерському навчальному закладі.

– Поглиблена базова освіта та проведення науково-дослідної роботи.

– Два магістерських дипломи державних університетів України та Польщі або Німеччини.

– Перспективу отримання престижної роботи в Україні та країнах Європи.

Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі. У конкурсі беруть участь випускники, які мають диплом бакалавра, успішно склали вступні іспити згідно з вимогами вітчизняного університету та пройшли співбесіду. Завданням співбесіди є перевірка рівня знань, умінь і навичок претендента, визначення його науково-технічної ерудиції. Підвищені вимоги висуваються до знання дисциплін професійної підготовки, англійської мови, володіння комп'ютером та вміння працювати з науковою літературою.

Студенти групи КХ-16-м на практиці в Педуніверситеті м. Краків, 2017 р.

Отримайте можливість кардинально змінити своє майбутнє!

Із 2016 р. по 2020 р. підготовки магістрів за Програмами двох дипломів десятеро студентів стали володарями двох дипломів: ДНУ та одного з партнерських університетів, шестеро студентів взяли участь у програмі студентської мобільності. Значна частина вихованців ДНУ, що брала участь у цих програмах, продовжують навчатися в аспірантурі в університетах України (ДНУ) та країн ЄС (Університет м. Делфт, Нідерланди, Університет Кобленц-Ландау).

Детальніше про факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем