В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Програми вибіркових дисциплін

Міжнародної економіки

  Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р. для студентів денної форми навчання спеціальності 242 «ТУРИЗМ»
1 курс
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Культура і стилістика української фахової мови / Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості / Українське ділове мовлення
2. Історія України / Історія українського суспільства
3. Українська культура як світовий феномен / Українська культура в контексті світової культури / Історія української культури / Історія та культура України
4. Іноземна мова (англійська) / Іноземна мова (німецька) / Іноземна мова (французька)

 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 Культура і стилістика української фахової мови
Завантажити

 Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Завантажити

 Українське ділове мовлення
Завантажити

 Історія України
Завантажити

 Історія українського суспільства
Завантажити

 Українська культура як світовий феномен
Завантажити

 Українська культура в контексті світової культури
Завантажити

 Історія української культури
Завантажити

 Історія та культура України
Завантажити

 Іноземна мова (англійська)
Завантажити

 Іноземна мова (німецька)
Завантажити

 Іноземна мова (французька)
Завантажити

 2 курс
1. Політологія / Соціологія / Основи економіки
2. Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань
3. Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька / Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)

 Політологія
Завантажити

 Соціологія
Завантажити

 Основи економіки
Завантажити

 Вибрані розділи трудового права
Завантажити

 Правознавство
Завантажити

 Релігієзнавство
Завантажити

 Основи медичних знань
Завантажити

 Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька)
Завантажити

 Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)
Завантажити

 3 курс
1. Адміністративний менеджмент / Мікроекономіка
2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / Основи наукових досліджень
3. Управління бізнесом / Етика і естетика

 Адміністративний менеджмент
Завантажити

 Мікроекономіка
Завантажити

 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Завантажити

 Основи наукових досліджень
Завантажити

 Управління бізнесом
Завантажити

 Етика і естетика
Завантажити

 4 курс
1. Організаційна культура підприємства / Митне регулювання. Митна справа / Порівняльний менеджмент / Антикризовий менеджмент
2. Менеджмент в туризмі / Ризик-менеджмент / Ділова іноземна мова для менеджменту (англійська, німецька) / Ринок цінних паперів

 Психологія туризму
Завантажити

 Основи інвестиційного менеджменту
Завантажити

 Податковий менеджмент
Завантажити

 Стратегічний менеджмент
Завантажити

 Друга ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)
Завантажити

 Діловий протокол
Завантажити

 Управління проектами
Завантажити

 Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р. для студентів денної форми навчання спеціальності 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
1 курс
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Культура і стилістика української фахової мови / Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості / Українське ділове мовлення
2. Історія України / Історія українського суспільства
3. Українська культура як світовий феномен / Українська культура в контексті світової культури / Історія української культури / Історія та культура України
4. Права і свободи людини в сучасному світі / Історія політичних (правових, економічних) вчень
5. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах / Міжнародні відносини та світова політика

 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 Культура і стилістика української фахової мови
Завантажити

 Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Завантажити

 Українське ділове мовлення
Завантажити

 Історія України
Завантажити

 Історія українського суспільства
Завантажити

 Українська культура як світовий феномен
Завантажити

 Українська культура в контексті світової культури
Завантажити

 Історія української культури
Завантажити

 Історія та культура України
Завантажити

Права і свободи людини в сучасному світі

 Історія політичних (правових, економічних) вчень

 Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

 Міжнародні відносини та світова політика

 2 курс
1. Антикризовий менеджмент / Технологія міжнародних переговорів / Політологія / Соціологія
2. Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань
3. Віртуалізація світогосподарських процесів / Міжнародні організації
4. Міжнародна система страхування / Національна економіка

 Антикризовий менеджмент
Завантажити

 Технологія міжнародних переговорів
Завантажити

 Політологія
Завантажити

 Соціологія
Завантажити

 Вибрані розділи трудового права
Завантажити

 Правознавство
Завантажити

 Релігієзнавство
Завантажити

 Основи медичних знань
Завантажити

 Віртуалізація світогосподарських процесів
Завантажити

 Міжнародні організації
Завантажити

Міжнародна система страхування
Завантажити

 Національна економіка
Завантажити

 3 курс
1. Міжнародна економічна діяльність України / Регуляторна політика СОТ
2. Міжнародні валютно-кредитні відносини / Міжнародна система страхування
3. Друга іноземна мова фаху (німецька, французська)

 Міжнародна економічна діяльність України
Завантажити

 Регуляторна політика СОТ
Завантажити

 Міжнародні валютно-кредитні відносини
Завантажити

 Міжнародна система страхування
Завантажити

 Друга іноземна мова фаху (німецька, французська)
Завантажити

 4 курс Напрям "Міжнародна економіка"
1. Медіасиcтеми / Прикладні соціально-комунікативні технології
2. Фінансові системи зарубіжних країн / Світовий фінансовий ринок
3. Міжнародна система страхування / Світова практика страхування
4. Віртуалізація світогосподарських процесів / Електронний бізнес у міжнародній торгівлі

 Медіасиcтеми
Завантажити

 Прикладні соціально-комунікативні технології
Завантажити

 Фінансові системи зарубіжних країн
Завантажити

 Світовий фінансовий ринок
Завантажити

 Міжнародна система страхування
Завантажити

 Світова практика страхування
Завантажити

 Віртуалізація світогосподарських процесів
Завантажити

Транснаціональні корпорації
Завантажити

4 курс Напрям "Міжнародні економічні відносини"
1. Менеджмент управління персоналом / Економічні системи епохи глобальних змін
2. Транснаціоналізація світової економіки / Глобальна економіка

 Менеджмент управління персоналом

 Економічні системи епохи глобальних змін
Завантажити

 Транснаціоналізація світової економіки
Завантажити

 Глобальна економіка
Завантажити

4 курс Напрям "Управління персоналом та економіка праці"
1. Економічні системи епохи глобальних змін / Глобальна економіка
2. Організаці бізнеса / Міжнародні кредитно-валютні відносини
3. Кадрове діловодство / Організаційна поведінка

 Економічні системи епохи глобальних змін
Завантажити

 Глобальна економіка
Завантажити

 Організаці бізнеса
Завантажити

 Міжнародні кредитно-валютні відносини
Завантажити

 Кадрове діловодство
Завантажити

 Організаційна поведінка
Завантажити

 Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня на 2018-2019 н.р. для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
1 курс
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Культура і стилістика української фахової мови / Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості / Українське ділове мовлення
2. Історія України / Історія українського суспільства
3. Українська культура як світовий феномен / Українська культура в контексті світової культури / Історія української культури / Історія та культура України
4. Іноземна мова (англійська) / Іноземна мова (німецька) / Іноземна мова (французька)

 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити

 Культура і стилістика української фахової мови
Завантажити

 Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Завантажити

 Українське ділове мовлення
Завантажити

 Історія України
Завантажити

 Історія українського суспільства
Завантажити

 Українська культура як світовий феномен
Завантажити

 Українська культура в контексті світової культури
Завантажити

 Історія української культури
Завантажити

 Історія та культура України
Завантажити

 Іноземна мова (англійська)
Завантажити

 Іноземна мова (німецька)
Завантажити

 Іноземна мова (французька)
Завантажити

2 курс
1. Політологія / Соціологія / Основи економіки / Вибрані розділи трудового права / Правознавство / Релігієзнавство / Основи медичних знань
2. Друга іноземна мова (англійська) / Друга іноземна мова (німецька) / Друга іноземна мова (французька)
3. Міжнародні економічні відносини / Регіональна економіка

 Політологія
Завантажити

 Соціологія
Завантажити

 Основи економіки
Завантажити

 Вибрані розділи трудового права
Завантажити

 Правознавство
Завантажити

 Релігієзнавство
Завантажити

 Основи медичних знань
Завантажити

 Друга іноземна мова (англійська)
Завантажити

 Друга іноземна мова (німецька)
Завантажити

 Друга іноземна мова (французька)
Завантажити

 Міжнародні економічні відносини
Завантажити

 Регіональна економіка
Завантажити

3 курс
1. Страхування / Митне регулювання. Митна справа / Регіональна економіка / Організація бізнеса
2. Стратегічний менеджмент / Основи інвестиційного менеджменту / Трансформаційна економіка та економічна політика держави / Соціалізація трансформаційної економіки
3. Міжнародний маркетинг / Управління проектами / Транснаціоналізація світової економіки / Інтеграція України в ЄС
4. Основи підприємницької діяльності / Діловий протокол / Економічні системи епохи глобальних змін / Міжнародний бізнес

 Страхування
Завантажити

 Митне регулювання. Митна справа
Завантажити

 Регіональна економіка
Завантажити

 Організація бізнеса
Завантажити

 Стратегічний менеджмент
Завантажити

 Основи інвестиційного менеджменту
Завантажити

 Трансформаційна економіка та економічна політика держави
Завантажити

 Соціалізація трансформаційної економіки
Завантажити

 Міжнародний маркетинг
Завантажити

 Управління проектами
Завантажити

 Транснаціоналізація світової економіки
Завантажити

 Інтеграція України в ЄС
Завантажити

 Основи підприємницької діяльності
Завантажити

 Діловий протокол
Завантажити

 Економічні системи епохи глобальних змін
Завантажити

 Міжнародний бізнес
Завантажити

 4 курс
1. Організаційна культура підприємства / Митне регулювання. Митна справа / Порівняльний менеджмент / Антикризовий менеджмент 
2. Менеджмент в туризмі / Ризик-менеджмент / Ділова іноземна мова для менеджменту (англійська, німецька) / Ринок цінних паперів

 Організаційна культура підприємства
Завантажити

 Митне регулювання. Митна справа
Завантажити

 Порівняльний менеджмент
Завантажити

 Антикризовий менеджмент
Завантажити

 Менеджмент в туризмі
Завантажити

 Ризик-менеджмент
Завантажити

 Ділова іноземна мова для менеджменту (англійська, німецька)
Завантажити

 Ринок цінних паперів
Завантажити