В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Програми вибіркових дисциплін

Геолого-географічний

 Вибір дисциплін для студентів групи ГН-16: Ви вибираєте один із трьох блоків дисциплін, у межах обраного блоку кілька предметів теж мають альтернативний характер і вибираєте конкретний предмет із запропонованої пари.
Студенти інших груп вибирають один предмет у кожній альтернативній парі, що вам пропонується.


ГН-16 Вибір (блок дисциплін) №1

 Фізична географія материків та океанів
Завантажити

 Фізична географія України
Завантажити

 Економічна і соціальна географія України
Завантажити

 Регіональна економічна та соціальна географія
Завантажити

 Основи наукових досліджень в географії
Завантажити

 Ландшафтознавство
Завантажити

 Педагогіка та педагогічна майстерність
Завантажити

 Курсова робота

 Географічні інформаційні системи (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати Основи географічного моделювання)
Завантажити

 Основи географічного моделювання (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати Географічні інформаційні системи
Завантажити

 Основи викладання географії (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати "Методика викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах"
Завантажити

 Методика викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати Основи викладання географії
Завантажити

 ГН-16 Вибір (блок дисциплін) №2


Фізика атмосфери

Завантажити

 Методи гідрометеорологічних вимірювань
Завантажити

 Основи агрометеорології
Завантажити

 Геохімія ландшафтів
Завантажити

 Гідрогеологія та основи гідромеліорації
Завантажити

 Водно-балансові дослідження і розрахунки
Завантажити

 Гідротоксикологія (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати "Нормування якості води")
Завантажити

 Нормування якості води (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Гідротоксикологія")
Завантажити

 Основи моніторингу (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Екологічний менеджмент водних ресурсів")
Завантажити

  Екологічний менеджмент водних ресурсів (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Основи моніторингу")
Завантажити

  ГН-16 Вибір (блок дисциплін) №3


Основи гідрогеології та інженерної геології
Завантажити

 Петрографія та літологія
Завантажити

 Динаміка підземних вод
Завантажити

 Грунтознавство та механіка ґрунтів
Завантажити

 Економічна геологія
Завантажити

 Оцінка запасів підземних вод

Завантажити

 Мікропалеонтологія
Завантажити

 Стратиграфія та методи палеонтологічних досліджень в нафтогазоносних областях
Завантажити

 Структурна геологія та геокартування
Завантажити

 Геологія четвертинних відкладів
Завантажити

у разі вибору блоку дисциплін №3 на 4 курсі група ГН-16 може вивчати такі предмети


Геологорозвідувальна справа

Завантажити

 Інженерна геодинаміка
Завантажити

 Основи геохімії
Завантажити

 Пошуки та розвідка корисних копалин
Завантажити

Математичне моделювання гідрогеологічних процесів 
Завантажити

 Меліоративна гідрогеологія
Завантажити

 Основи геофізики/
Завантажити

 Інженерні споруди
Завантажити

 Регіональна геологія
Завантажити

 Еволюція біосфери
Завантажити

 ГГ-17
Географія культури

Завантажити

Методи геодемографічних досліджень
Завантажити

 Географія туризму
Завантажити

 Рекреаційна географія
Завантажити

 ГІ-15
Мікропалеонтологія
Завантажити

 Стратиграфія та методи палеонтологічних досліджень в нафтогазоносних областях
Завантажити

 Світ каміння
Завантажити

 Коштовні гірничі породи та мінерали
Завантажити

 Гідрогеохімія/

 Методи гідрогеологічних досліджень

 ГМ-15
Антропогенна гідрологія
Завантажити

 Водопостачання, водовідведення
Завантажити

 Меліорація та оптимізація гідроекологічних систем
Завантажити

 Сільськогосподарське водоспоживання
Завантажити

 ГН-17
Дистанційне зондування навколишнього середовища
Завантажити

 Методи дистанційного зондування Землі
Завантажити

 Літологія
Завантажити

 Петрографія
Завантажити