В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Програми вибіркових дисциплін

Геолого-географічний

 Вибір дисциплін для студентів групи ГН-16: Ви вибираєте один із трьох блоків дисциплін, у межах обраного блоку кілька предметів теж мають альтернативний характер і вибираєте конкретний предмет із запропонованої пари.
Студенти інших груп вибирають один предмет у кожній альтернативній парі, що вам пропонується.


ГН-16 Вибір (блок дисциплін) №1

 Фізична географія материків та океанів
Завантажити

 Фізична географія України
Завантажити

 Економічна і соціальна географія України
Завантажити

 Регіональна економічна та соціальна географія
Завантажити

 Основи наукових досліджень в географії
Завантажити

 Ландшафтознавство
Завантажити

 Педагогіка та педагогічна майстерність

 Курсова робота

 Географічні інформаційні системи (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати Основи географічного моделювання)
Завантажити

 Основи географічного моделювання (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати Географічні інформаційні системи
Завантажити

 Основи викладання географії (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати "Методика викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах"
Завантажити

 Методика викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах (альтернативний предмет у першому блоці, замість нього можна вибрати Основи викладання географії
Завантажити

 ГН-16 Вибір (блок дисциплін) №2


Фізика атмосфери

Завантажити

 Методи гідрометеорологічних вимірювань
Завантажити

 Основи агрометеорології
Завантажити

 Геохімія ландшафтів
Завантажити

 Гідрогеологія та основи гідромеліорації
Завантажити

 Водно-балансові дослідження і розрахунки
Завантажити

 Гідротоксикологія (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати "Нормування якості води")
Завантажити

 Нормування якості води (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Гідротоксикологія")
Завантажити

 Основи моніторингу (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Екологічний менеджмент водних ресурсів")
Завантажити

  Екологічний менеджмент водних ресурсів (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Основи моніторингу")
Завантажити

  ГН-16 Вибір (блок дисциплін) №3


Основи гідрогеології та інженерної геології

 Петрографія та літологія
Завантажити

 Динаміка підземних вод

 Грунтознавство та механіка ґрунтів
Завантажити

 Економічна геологія

 Оцінка запасів підземних вод

Завантажити

 Мікропалеонтологія

 Стратиграфія та методи палеонтологічних досліджень в нафтогазоносних областях

 Структурна геологія та геокартування

 Геологія четвертинних відкладів

 Вибір дисциплін для студентів групи ГГ-17


Географія культури 

Завантажити