Версія для друку

Кафедра зоології та екології

Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 24, 17 корп. ДНУ ім. Олеся Гончара
E-mail: zoolog@i.ua
Веб-сайт: www.zoology.dp.ua

Завідувач кафедри – Пахомов Олександр Євгенійович, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Навчальний процес забезпечують:
- доктори біологічних наук: проф. О.Є. Пахомов, доц. О.В. Жуков, доц. Ю.Л. Кульбачко;
- Кандидати біологічних наук: доц. В.Я. Гассо, доц. Ю.П. Бобильов, доц. В.В. Бригадиренко, доц. К.К. Голобородько, доц. О.М. Кунах, доц. Р.О. Новіцький, доц. О.Л. Пономаренко, доц. О.А. Рева, доц. Л.І. Фали, доц. Т.М. Колом бар.

Кафедра здійснює за підготовку фахівців за двома напрямами:
– бакалавр – «Біологія» та «Екологія»;
– спеціаліст, магістр – «Біолог (Зоолог)» та «Еколог».


Для забезпечення лабораторних та практичних робіт на кафедрі створено навчальні лабораторії зоології хребетних, зоології безхребетних, ентомології, біомоніторингових досліджень, лабораторія для аспірантів і дипломного проектування, зоологічний музей, віварій.

На кафедрі існує аспірантура, докторантура. Діє спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 03.00.16 Екологія

Наукова діяльність:
– дослідження зоогенних механізмів ремедіації ґрунтів та рекультивації екосистем в умовах напруженого тиску техногенних чинників;
– дослідження антропогенної динаміки зооценозів, перспективи їх охорони, оптимізації та природокористування;
– вивчення функціональної ролі тварин в екосистемах;
– розробка комплексної еколого-біохімічної оцінки стану тварин під впливом техногенних факторів;
– інвентаризація та екологічна оцінка природно-заповідного фонду.


Завідувач кафедри проф. О.Є. Пахомов – відповідальний редактор двох наукових, фахових видань «Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія» та «Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина» які входять до найвідоміших науко метричних баз даних.

Міжнародні проекти:

– Проект 2015 р. «Продукція і менеджмент технологій. Екологічна спрямованість у технічній освіті англійською мовою», за підтримки Fundusz Stypendialny i Szcoleniowy і Norway Grants. Університет економіки в Познані, Польща. (Проф. О.Є. Пахомов, запрошений експерт в області екології).
– Проект ЄС FP7 KNEU – Розвиток мережі знань для європейської експертизи щодо біологічного різноманіття і екосистемних сервісів для інформування та вироблення економічної політики, 2010-2014 рр. (доц. В.Я. Гассо).
– Проект ЄС FP6 Biostrat – Розробка стратегії дослідження біологічного різноманіття ЄС, 2006-2010. Проект спрямований на розвиток механізмів комунікації та інформування між європейськими дослідниками і посадовими особами з наступними європейськими та міжнародними діями по дослідженню біологічного різноманіття (доц. В.Я. Гассо).
– Двосторонній українсько-угорський проект, 2009-2010. Організація-партнер: університет Дебрецена, Центр сільськогосподарських наук і розробок, Дебрецен, Угорщина (керівник проекту проф. О.Є. Пахомов; доц. Ю.Л. Кульбачко).
– Бернська конвенція – Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Група експертів по збереженню амфібій і рептилій (доц. В.Я. Гассо, експерт від України, з 2015 р.).
– Асоціація для збереження біологічного різноманіття Казахстану, 2013 р. (доц. К.К. Голобородько, тревел-грант експерта)
– Інвентаризація поширення чужорідних видів для Європи – DAISIE (доц. Р.О. Новицький).
– Компанія Гейдельберг Цемент: Премія за вивчення життя в кар’єрах. Національне журі з 2012 (проф. О.Є. Пахомов, доц. В.Я. Гассо).
– Українська Робоча група IUCN/SSC Спеціальна комісія щодо зменшення популяцій земноводних (DAPTF), 1995-2005 рр. (з 2006 р. – увійшла до складу Групи фахівців з амфібій МСОП - IUCN Amphibian Specialist Group).

Кафедра зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з 2016 року співпрацює з університетом Кобленц-Ландау (Рейнланд-Пфальц, Федеративна Республіка Німеччини) за програмою міжнародної академічної мобільності Еразмус +.
Для спеціальності «Екологія» узгоджені навчальні програми з університетом Кобленц-Ландау, спеціальність «Науки про навколишнє середовище».
Згідно з договором, студенти мають можливість (і в 2017 році почалося навчання):
1) пройти освітню підготовку на факультеті наук про природу і навколишнє середовище в Ландау або в інституті природничих наук в Кобленці;
2) навчатися в магістратурі університету Кобленц-Ландау;
3) отримати подвійний диплом магістра – диплом німецького зразка університету Кобленц-Ландау з екології і диплом ДНУ ім. О.Гончара;
4) навчання в Німеччині і отримання диплома магістра фінансується освітніми програмами Євросоюзу – нашим студентам виплачується стипендія на переліт і проживання у Німеччині.
Контактна особа – доцент кафедри зоології та екології Гассо Віктор Якович

Студенти кафедри зоології та екології беруть активну участь у житті університету та факультету, міжнародних і державних наукових проектах, друку наукових досліджень у міжнародних наукометричних виданнях, різноманітних міжнародних олімпіадах, де займають призові місця, допомагають за волонтерськими програмами із захисту навколишнього середовища тощо.

Студенти разом із викладачами проходять практики в різних регіонах України: Присамарський міжнародний біосферний стаціонар імені О.Л. Бельгарда, НПП «Великий луг», природний заповідник «Дніпровсько-Орільський», с. Майорка. Також проводять екскурсії в Зоологічний музей, Віварій, Акваріум, біосферний заповідник «Асканія-Нова» та в інші наукові та виробничі установи.