Версія для друку

Кафедра загальної біології та водних біоресурсів

Телефон: +3 (0562) 776-60-98
E-mail:

Завідувач кафедри – Федоненко Олена Вікторівна, доктор біологічних наук, професор.


Викладацький склад кафедри загальної біології та водних біоресурсів складається з 9 викладачів, з них – 2 професора, 5 доцентів і 2 асистенти. Федоненко О.В., д. біол. наук, професор, завідувач кафедри; Шугуров О.О., д. біол. наук, професор; Ананьєва Т.В., канд. біол. н., доц.; Єсіпова Н.Б., канд. біол. наук, доцент; Шарамок Т.С., канд. с.-г. наук, доцент; Яковенко В.О., канд. біол. наук, доцент; Комаров О.С., канд. біол. наук, доцент; Маренков О.М., асистент; Шаповаленко З.В., асистент. Завідувач лабораторії Ткач Л.Н., ст. лаб. Прусенко Т.М., біолог Білик В.В.


На кафедрі ведеться триступенева підготовка студентів: бакалавра, спеціаліста та магістра, а також є аспірантура та докторантура. Кафедра загальної біології та водних біоресурсів є провідною в Україні і готує фахівців у галузі цитології, гістології, ембріології, радіобіології, іхтіології, гідробіології, аквакультури, іхтіопатології, а також викладачів середніх та вищих навчальних закладів.


Наукова діяльність кафедри загальної біології та водних біоресурсів базується на виконанні фундаментальних та госпдоговірних тем з проблем екологіїта біопродуктивності природних і штучних гідроекосистем. У ході досліджень вивчається хімічний, токсикологічний і радіобіологічний стан водних об'єктів; на підставі цитогістологічних, біохімічних та гематологічних досліджень аналізується репродуктивний потенціал гідробіонтів і розробляються заходи щодо раціонального використання та підвищення біопродукції водойм.