Версія для друку

Кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій

Кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій

Телефон: 745-00-85

Завідувач кафедри – Дзюба Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України.

Здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціальності 8.04020203 «Комп’ютера механіка» як фахівців з механіки, прикладної математики, програмного забезпечення розрахунків міцності і надійності конструкцій, математичного і комп`ютерного моделювання ресурсозбереження у машинобудуванні.
Кафедра була заснована у 1953 році з метою підготовки фахівців у галузі міцності і надійності сучасних машинобудівних, зокрема, ракетно-космічних систем.

У процесі розвитку кафедри склався сильний творчий колектив, відомий серед вчених не тільки України, але і далеко за її межами, як Дніпропетровська школа механіків. Засновником і науковим керівником цієї школи є видатний вчений-механік, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.І. Моссаковський.

На сьогоднішній день наукова діяльність кафедри здійснюється у напрямку математичного, комп’ютерного та експериментального моделювання задач динаміки, міцності, надійності, довговічності та оптимального проектування конструкцій машинобудування, металургійної та видобувної промисловості, будівництва, геомеханіки, медицини, біомеханіки та інформаційних технологій.

Навчальний процес на кафедрі обчислювальної механіки та міцності конструкцій

Зокрема, силами співробітників кафедри створено проект оригінальної конструкції та проведено розрахунок міцності висотної обертовної міської новорічної ялинки, що щорічно встановлюється у парку Л. Глоби, проект силової конструкції та розрахунок унікальної скульптурної композиції «Планета Альфреда Нобеля», встановленої на Набережній Леніна 18, що вже стала однією з прикрас міста Дніпропетровська, ряд проектів в галузі енергозбереження, зниження матеріаломісткості конструкцій та комп’ютерного моделювання задач біомеханіки, зокрема, ендопротезів великих суглобів людини, розрахунку напружено-деформованого стан багатьох реальних конструкцій.
Проект співробітників кафедри Проект співробітників кафедри Проект співробітників кафедри


Педагогічний та науковий потенціал кафедри майже 30 викладачів і наукових співробітників, серед яких 4 професори, 15 кандидатів наук (доцентів, провідних наукових співробітників), Заслужений діяч науки і техніки України, 5 відмінників освіти України.

На кафедрі функціонують науково-дослідна лабораторія, комп’ютерна та навчальні лабораторії динаміки, міцності і стійкості конструкцій, голографічної інтерферометрії і фотопружності, де проводиться активна науково-дослідна робота. Колектив кафедри забезпечує читання як механічних, так і сучасних комп’ютерних дисциплін, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів. Спеціалістів вищої кваліфікації успішно готує магістратура, аспірантура і докторантура кафедри. Спеціальність призначена для підготовки фахівців для роботи у найбільш науковоємних галузях народного господарства, що потребують творчого підходу для вирішення актуальних проблем.

Випускники спеціальності «Комп’ютера механіка» успішно працюють в провідних конструкторських бюро, у банках та IT-компаніях, на підприємствах машинобудівної, металургійної і видобувної промисловості, в будівництві, у науково-дослідних інститутах академії наук України, у державних та приватних комерційних установах, ведуть педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах. Їх високу механічну, математичну та комп’ютерну кваліфікацію цінують за кордоном. Студенти мають змогу додатково одержати кваліфікацію перекладача-референта. Досягнення наших випускників засвідчують високий рівень їх професійної підготовки та конкурентноспроможності на ринку праці.

Випускнику спеціальності «Комп’ютера механіка» присвоюється кваліфікація: магістр «Комп’ютерної механіки» спеціаліст «Механік-дослідник»
Наукова конференція на кафедрі