Версія для друку

Кафедра математичного моделювання

Телефон: +38 (056) 744-51-18

Завідувач кафедри – Ламзюк Володимир Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 
Співробітники кафедри математичного моделювання
Співробітники кафедри математичного моделювання

Кафедра заснована в 1986 р. Першим завідувачем кафедри був проректор із навчальної роботи професор В.М. Чернишенко. З квітня 1989 р. кафедру очолює В.Д. Ламзюк.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 викладачів. Кафедра готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальністю «Прикладна математика» (спеціалізація «Математичне моделювання»).

Випускники цієї спеціальності готуються як фахівці широкого профілю для роботи в різноманітних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних, гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. Спрямування спеціалістів – це участь у розробці, впровадженні та застосуванні математичних методів, алгоритмів та систем програмного забезпечення, призначених для промисловості та інших галузей господарства, а також у теоретичних та прикладних дослідженнях у сфері природничих, технічних та математичних наук. Фахівець може також браги участь у застосуванні й розробці різних інформаційних систем та баз даних, інструментальних засобів створення автоматизованих систем, повинен володіти знаннями та практичними навичками з математичного моделювання в природознавстві та економіці, в проведенні обчислювального експерименту і в розробці пакетів прикладних програм.

Наукова робота на кафедрі здійснюється за такими напрямками: дослідження задач математичної фізики; методи дослідження та розв’язання інтегральних та диференціальних рівнянь; математичне моделювання процесів у металургії, біології, гірництві; розробка методів розв'язання задач теорії пружності, механіки деформівного твердого тіла та механіки рідини й газу; дискретне моделювання та апроксимація функцій.

За час існування кафедри її співробітниками видані більше десяти монографій. На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями: «Механіка деформівного твердого тіла» та «Математичне моделювання та обчислювальні методи».