Версія для друку

Кафедра фізіології людини і тварин

Телефон: +3 (056) 776-56-66
E-mail: fil@dnulive.dp.ua; flt_fbem@ukr.net

Завідувач кафедри – Хоменко Олена Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент.

Кафедра заснована у 1920 р. на базі Катеринославського інституту народної освіти проф. В.М. Архангельським, який і став її першим керівником. Він також заснував при кафедрі фізіології людини та тварин НДІ фізіології і прикладної медицини, а також науковий фізіологічний журнал.

Сучасний склад кафедри:
зав.каф., к.б.н., доц. О.М. Хоменко (науковий напрямок – вивчення функціонального стану шлунково-кишкового тракту та механізмів його регуляції за різних умов; лекційні курси: «Анатомія людини», «Фізіологія сенсорних систем», «Фізіологія онтогенезу»);
д.б.н., проф. О.В. Севериновська (науковий напрямок – з’ясування механізмів пристосування організму до умов існування за антропогенного тиску; лекційні курси: «Психофізіологія з основами етології», «Фізіологія поведінки», «Фізіологія мислення і мови»);
д.б.н., проф. В.П. Ляшенко (науковий напрямок – фундаментальні комплексні дослідження фізіологічних механізмів метаболічного стресу; лекційні курси: «Фізіологія людини і тварин», «Фізіологія серцево-судинної системи», «Фізіологія центральної нервової системи», «Молекулярна фізіологія», «Основи патологічної фізіології»);
к.б.н., доц. І.М. Кофан (науковий напрямок – дослідження в галузі психофізіології та фізіології спорту і м’язової діяльності; лекційні курси: «Анатомія та еволюція нервової системи людини», «Фізіологія вегетативної нервової системи»);
к.б.н., доц. І.В. Дрегваль (науковий напрямок – нейрофізіологічні механізми керування та регуляції функціональних систем; лекційні курси: «Психофізіологія здорового способу життя», «Порівняльна фізіологія», «Екологія людини»);
к.б.н., доц. Г.О. Задорожна (науковий напрямок – дослідження в галузі екології, докторант кафедри);
зав. лаб. Д.О. Бурцева;
ст. лаб. О.А. Копіна.


Колектив кафедри
   Для створення міцної фундаментальної бази і практичної підготовки випускників кафедра має широкий спектр виробничих практик: науково-дослідні інститути, клінічні лабораторії, відділи функціональної діагностики, реабілітаційні центри, заклади середньої освіти, серед яких – міський клініко-діагностичний центр «Головний біль» (обл. лікарня ім. І. Мечникова), НДУ АНУ ім. О.О. Богомольця (Київ), ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», ДУ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня», КЗ «Середня загальноосвітня школа №24», де студенти виконують курсові та дипломні роботи.
       
Студенти кафедри під час проходження практики
   У травні 2016 року кафедра фізіології людини та тварин розпочала міжнародне співробітництво з університетом імені Бен-Гуріона (Ізраїль). Протягом 2016−2017 навчального року на кафедрі тричі побував асистент професора (лектор), науковий співробітник департаменту анестезіології та критичного захисту цього університету Бойко Метью, який провів цикл лекцій для викладачів, аспірантів та студентів.


Колектив кафедри під час зустрічі з Бойко Метью

На кафедрі успішно працює магістратура, аспірантура та докторантура.

Видатні випускники кафедри:

Василенко Дмитро Артурович – доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.Богомольця НАН України, головний співредактор журналу Neurophysiology, м. Київ.
Успішні випускники кафедри ХХІ століття:

Родинський Олександр Георгійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології ДЗ Дніпропетровської медичної академії (м. Дніпро). Випускник кафедри 1999 р.


Савотченко Аліна Володимирівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. Богомольця НАН України (м. Київ). Випускник кафедри 2002 р.


Сидоренко Ганна Григорівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (м. Дніпро). Випускник кафедри 2006 р. Лауреат Премії Верховної Ради України галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 р.


Трушенко Олександр Сергійович – кандидат біологічних наук, викладач кафедри фізіології ДЗ Дніпропетровської медичної академії (м. Дніпро). Випускник кафедри 2004 р.


Турицька Тетяна Григорівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини та тварин Дніпровського національного університету ім. О. Гончара (м. Дніпро). Випускник кафедри 2003р. За видатні досягнення в освітній діяльності нагороджена орденом «Княгині Ольги ІІІ ступеня». Лауреат Премії Верховної Ради України галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 р.