ДНУ пропонує абітурієнтам навчання на 62 спеціальностях денної форми та 21 спеціальності заочної форми навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра ...

Запитання

Шановні абітурієнти та їх батьки.

Перед тим, як поставити запитання, будь-ласка, прочитайте відповіді для інших користувачів. Упевнені, що окремі питання вступної кампанії, які Вас цікавлять, уже були висвітлені.
З повагою,
приймальна комісія ДНУ ім. О.Гончара.


Пошук запитань та відповідей: 

- Є, тільки по профільному повинно бути 170+ !
- Це питання не до вступу. Відвідайте факультет 24 лютого 2013 р., 10.00 - день відкритих дверей в ДНУ
- До приймальной комісії після 10 травня. Мати академічну довідку. Переведення можливо тільки на вакантні місця.
- Сертифікати подаються для вступу не на "вчителя англійської початкових класів", а для вступу на напрям підготовки бакалавра 6.020303 Філологія (англійська мова та література, переклад).1. Українська мова та література; 2. Англійська мова; 3. Історія України або світова література
- Дні відкритих дверей ДНУ проводить 24 лютого 2013 р. на факультетах університету, 10.00
- Це можна узнати тільки по завершенні прийому документів 31.07.2013. Статистика вступу 2012: http://www.vstup.info/2012/i2012i111b.html - за денною формою; http://www.vstup.info/2012/i2012i111bz.html- за заочною формою. На сторінці скористатися посиланням "конкурс" для відповідного напряму підготовки. Цю інформацію можна прогнозувати на 2013 рік, але дуже наближено.
- 1. Українська мова та література 2. Іноземна мова 3. Історія України або світова література
- На кожний напрям обов'язково здавати три сертифіката (якщо умови вступу допускають вибір, то Ви його здійснюєте за власним бажанням)
- Мінімальні бали для участі у конурсі: профільний -140 балів; не профільні- 124. Якщо на позабюджетні місця буде конкурс, то прохідний бал можна узнати тільки по завершенні конкурсу.
- Мінімальні бали для участі у конурсі: профільний -140 балів; не профільні- 124. Прохідний бал можна узнати тільки по завершенні конкурсу. Статистика вступу 2012: http://www.vstup.info/2012/i2012i111b.html - за денною формою; http://www.vstup.info/2012/i2012i111bz.html- за заочною формою. На сторінці скористатися посиланням "конкурс" для відповідного напряму підготовки. Цю інформацію можна прогнозувати на 2013 рік, але дуже наближено.
- Такої інформації поки що немає
- Вам доцільно застосувати процедуру поновлення на другий курс з ліквідацією акдемічної різниці за перший курс. Звертайтеся до приймальної комісії у травні. Дивиться перелік напрямів підготовки за заочною формою навчання на сторінці http://www.dnu.dp.ua/view/certificates
- 1. Право на першочергове зарахування відповідно до пп.11.2-11.4 Правил прийому до ДНУ у 2013 році (http://www.dnu.dp.ua/view/rules) 2. Право вступу поза конкурсом мають а) інваліди І, ІІ груп інвалідності; б) особи з числа дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років.
- Дивиться додаток 3 до правил прийому в ДНУ (http://www.dnu.dp.ua/docs/vstup/2013/dodatok_dnu_3.pdf). Треба знати свою спеціальність за ОКР молодшого спеціаліста і знайти в таблиці додатку 3 напрям підготовки бакалавра відповідний до спорідненої спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Якщо така є, то вступ - за результатами фахових випробувань в ДНУ.
- Потрібна довідка поточного року
- Питання до деканату (до стипендіальної комісії)
- 1. Українська мова та література 2. Історія України 3. Всесвітня історія або іноземна мова
- Відвідайте факультет. Дні відкритих дверей ДНУ проводить 27 січня та 24 лютого 2013 р., 10.00. Факультет систем і засобів масової комунікації - 9 корпус ДНУ, вул. Наукова, 13, тел. 374-97-14.
- На Факультеті систем та засобів масової комунікації є три напряма підготовки. Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі: 140-профільний предмет; 124-непрофільні предмети. Характеристик не треба.
- Буде дійсна, якщо Ви закінчили школу не пізніше 3-х років.


Поставити запитання