Версія для друку

Науковці обговорювали актуальні питання математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем

18-20 листопада на базі факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбулася ХVІII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2020».

Цього року у зв’язку з карантинними обмеженнями конференцію організовано у незвичному форматі. Пленарну сесію провели в очній формі з трансляцією доповідей засобами відеозв’язку на платформі Zoom. Доповіді та дискусії в рамках секційних засідань були доступні як для українських, так і для іноземних учасників також на платформі Zoom, тому до засідань мали змогу приєднатися всі бажаючі науковці.

Традиційно ДНУ проводить цей форум разом із Інститутом кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова, Інститутом прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київським національним університетом імені Т. Шевченка. Оргкомітет конференції очолює декан факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Олена Кісельова.

Щорічно учасниками конференції стають як провідні фахівці з багатьох міст України – Дніпра, Запоріжжя, Києва, Сум, Харкова, так і науковці з Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки. Привабливим є те, що до форуму долучаються молоді вчені, аспіранти та студенти, які вже добре розуміють актуальність наукових досліджень у сучасному світі новітніх технологій та необхідність особистої участі в розв’язанні наукоємних проблем.

Вітаючи учасників міжнародної конференції, академік-секретар Відділення інформатики Національної академії наук України, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ Олександр Хіміч відзначив зростаючу роль сучасних математичних методів у прикладних дослідженнях та різноманіття тематики доповідей, які планується обговорити на конференції. Він також наголосив, що застосування комп’ютерного моделювання, інтелектуальних методів і технологій обчислень сьогодні є актуальним для різних галузей знань.

У вітальному слові Олена Кісельова відзначила, що конференція є популярним форумом фахівців із прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій. Найактуальніші проблеми комп’ютерного моделювання, методів обчислень та розробки алгоритмів, яким присвячені доповіді, залучають широку наукову спільноту до участі в нашому форумі.

Особливу зацікавленість присутніх викликали пленарні доповіді, присвячені обробці, аналізу та класифікації інформації, отриманої з ЕКГ-сигналів (член-кореспондент НАН України (відділення Інформатики) Ю.В. Крак, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України); розв’язанню задачі модернізації пропускних здатностей дуг відмовостійкої мережі (професор П.І. Стецюк, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України); стратегії розвитку підземного урбанізму на основі передбачення та методології пізнавального моделювання (член-кореспондент НАН України (відділення Інформатики) Н.Д. Панкратова, Інститут прикладного системного аналізу, НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); розробці фрагментарної моделі задачі укладання у пласку смугу (професор І.В. Козін, Запорізький національний університет); синтезу багатоспектральних растрових зображень підвищеної роздільної здатності (професор В.М. Корчинський, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Робота конференції була організована за десятьма секціями: «Нейронечіткі технології», «Експертні системи та системи, що навчають», «Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту», «Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та в бізнесі», «Інженерія знань», «Кластеризація і розпізнавання образів», «Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі», «Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень», «Системний аналіз складних систем різної природи», «Інформаційні технології в органах державної влади та місцевого самоврядування».

У секційних засіданнях взяли участь аспіранти, студенти магістратури та бакалаврату. Вони висвітлювали питання комп’ютерного моделювання, застосування нейромережевих технологій та алгоритмів машинного навчання, технологій паралельних обчислень, розробки та аналітики Web-додатків.

Загалом, до оргкомітету конференції надійшло понад 160 тез доповідей від представників закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів та організацій, підприємницьких структур з України та інших країн світу. Найкращі доповіді, рекомендовані науковим комітетом конференції, будуть опубліковані у двох фахових збірниках наукових праць Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки») і «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки»), які входять до наукометричних баз наукових видань.

Вважаємо, що конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2020)» сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців до проведення наукових досліджень, зростанню рівня фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у галузі систем штучного інтелекту та суміжних галузей.

Факультет прикладної математики