Версія для друку

Захист доктора філософії: «перша ластівка»

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбувся один із перших в Україні захистів дисертації з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 був затверджений Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Одним із перших в Україні за визначеною цим Порядком процедурою став захист дисертації аспірантки третього року денної форми навчання Вікторії Ящук на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика», який відбувся 10 вересня на засіданні спеціалізованої вченої раді ДФ 08.051.001 нашого університету.

Ця визначна подія викликала неабиякий інтерес з боку аспірантів і викладачів не тільки нашого університету. Окрім членів спеціалізованої вченої ради – голови ради, професора Петра Когута (ДНУ), опонентів – професора Миколи Семка (Університет державної фіскальної служби України) та професора Юрія Жучка (Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), рецензентів – професора Анатолія Тушева (ДНУ) і доцента Василя Чупорді (ДНУ) – на засіданні були присутні: проректор з наукової роботи, професор Сергій Оковитий, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Дмитро Свинаренко, співробітники та аспіранти механіко-математичного факультету й інших факультетів ДНУ. На захист завітали також співробітники та аспіранти Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Дисертацію «Алгебраїчнi структури, пов’язанi з решiтками» Вікторія достроково виконала під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри геометрії та алгебри механіко-математичного факультету Леонiда Курдаченка. Вона опублікувала за темою дисертації 5 статей, 3 з яких – у виданнях, включених до наукометричної бази Scopus, та 8 тез доповідей у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій. Дисертація має суто теоретичний характер, а її результати можна застосовувати надалі у різних розділах сучасної алгебри.

Наприкінці наукової дискусії щодо цієї дисертації голова спецради, професор Петро Когут зокрема зазначив: «Університети формально відрізняються від інших навчальних закладів тим, що знання не лише доносять до студента, а вони їх створюють. І дисертація, яка сьогодні захищається, є прикладом саме того, що ми створюємо нові знання. У цих стінах завдяки молодим утворені нові структури, досліджені їхні властивості на досить формальному, строгому математичному рівні. І це говорить про те, що насправді життя точних наук в університеті продовжується!»

Тож вітаємо першого доктора філософії нашого університету та першого доктора філософії з математики в Україні – Вікторію Ящук та її наукового керівника Леонiда Андрiйовича Курдаченка, а також наш університет із цією визначною подією! Сподіваємося на найшвидше проходження необхідних етапів у МОН України. Бажаємо Вікторії Сергіївні подальших успіхів у роботі на її рідній кафедрі геометрії і алгебри, на якій вона навчалася як студентка, згодом – як аспірантка, і зараз, після захисту дисертації, працюватиме асистентом.

Висловлюємо щиру вдячність усім співробітникам університету, які долучилися до організації й проведення цього заходу та його технічного супроводу.

З усіма матеріалами захисту можна ознайомитися на сайті нашого університету в розділі «Спеціалізовані вчені ради PhD».

Тетяна Ходанен,
учений секретар ДНУ,
доцент кафедри теоретичної
та комп’ютерної механіки