Версія для друку

Акредитація ОПП «Ракетні двигуни та енергетичні установки»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2018 року №3034-л, із 26 по 28 грудня в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара працювала експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Ракетні двигуни та енергетичні установки» зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У її складі були: голова комісії – Качан Олексій Якович, завідувач кафедри технології авіаційних двигунів Запорізького національного техніч-ного університету, доктор технічних наук, професор та Планковський Сергій Ігорович, декан літакобудівного факультету, професор кафедри технології виробництва літальних апаратів Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктор технічних наук, професор.

Експерти відвідали навчальні аудиторії кафедри двигунобудування, провели комплексні контрольні роботи з ОПП «Ракетні двигуни та енергетичні установки», перевірили рівень дипломних і курсових робіт здобувачів. Експерти з великим інтересом ознайомилися з унікальними експонатами лабораторії конструкцій нашої кафедри. Серед них – єдиний в Україні посадочно-злітний двигун на Місяць нездійсненої пілотованої програми СРСР – предмет фейків про нібито постачання Україною одного з найкращих рідинних двигунів РД-250 Північній Кореї.

Під час своєї роботи у ДНУ Олексій Качан і Сергій Планковський оцінили результати контрольних робіт, обговорили та підписали експертні висновки.

Кафедра двигунобудування ДНУ