Версія для друку

МОН оголошує конкурс на зайняття посади ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м.Дніпро)

20-11-17

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

• заяву на участь у конкурсі;

• особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

• автобіографію;

• копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;

• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

• копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки;

• довідку про наявність або відсутність судимості;

• інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135.

Телефон для довідок: (044) 481-32-35

В.о. державного секретаря
М.М.Ярмистий


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube