Версія для друку

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», яка відбудеться 23-24 березня 2017 року.

Мета конференції – обговорення та обґрунтування перспективних напрямів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, товарних і фінансових ринків України, розробка практичних рекомендацій щодо управління інноваційним розвитком економічних агентів в контексті інтеграції у світовий економічний простір.

Секції конференції:

1. Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку в XXI сторіччі.

2. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації.

3. Менеджмент якості в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

4. Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах економічної нестабільності.

5. Концептуальні засади формування системи маркетингу в рамках забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств.

6. Теоретичні та практичні аспекти антикризового управління й економічної діагностики на підприємстві.

7. Фінансовий механізм підприємства в умовах інтеграції.

8. Соціальні аспекти управління підприємством: теорія і практика.

9. Забезпечення фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання у глобальному економічному просторі.

10. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання.

11. Інноваційні методи і технології фінансової діяльності держави.

12. Механізм функціонування фінансового ринку та його трансформації в сучасних умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції будуть видані:

• збірник тез доповідей;

колективна монографія «Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України».

Детальна інформація

Інформаційний лист (англ.)

Колективна монографія (англ.)

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпропетровського національного університету